OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám vaše osobní údaje a o vašich právech

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webu www.bodyworkzone.cz.

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Aneta Landová, Nad Mlýnským potokem 510, 107 00 Praha IČ: 071 001 59

Pro které účely, osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

A. Pro komunikační účely

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře získávám vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám bude zaslána odpověď. Pokud uvedete své telefonní číslo, mohu se s Vámi případně spojit telefonicky.

B. Pro obchodní účely

Pokud se rozhodnete zakoupit některou mou službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávky.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail,(případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • done_allzpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • done_allnepracuji s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
  • done_allsplňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • done_allumožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • done_allplním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
  • done_allzavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.


Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů:

  • done_allPotvrzení e-mailu, s potvrzovacím odkazem, beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.
  • done_allPoužitím zaškrtávacího políčka si zvolili, jaké informace si přejete odebírat, kdykoliv se to dá změnit, kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.

Souhlas návštěvníka webu: Vyplněním webového kontaktního formuláře souhlasí zadávající se zpřístupněním vyplněných osobních údajů pro účely následné komunikace Aneta Landová, IČO : 071 001 59, Nad Mlýnským potokem 510 Praha 10, jakožto správce, dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

© Aneta Landová 2018 Ochrana osobních údajů